Free Meals on the wheels

Scroll for English

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια οργάνωνε την παροχή εβδομαδιαίων κοινωνικών γευμάτων στο παρελθόν αλλά είναι η πρώτη φορά που η δράση αυτή συνδέεται άμεσα με την οικολογική προσέγγιση και την αειφόρο χρήση των τροφίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει επίσης την συνεργασία μεταξύ τοπικών και μεταναστευτικών ομάδων εθελοντών και δικαιούχων.

Μέσω του προγράμματος αυτού προωθούμε την ανακύκλωση και την μεταφορά με υγιή, οικονομικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Κάνουμε χρήση ποδηλάτων για εβδομαδιαία συλλογή τροφίμων (κυρίως φρούτων και λαχανικών) που θα χάνονταν από την λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπορούμε στη λαϊκή¨της οργάνωσης «Μπορούμε».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site:

https://freemealsonwheels.net

 

Τα ποδήλατα και τα τρόλεϊ που αγοράζονται ή συλλέγονται από τα σκουπίδια και βελτιώνονται-ανακυκλώνονται προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα workshop τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες θα ωφελήσουν άτομα που δεν θέλουν να πετάξουν το παλιό τους ποδήλατο αλλά να του δώσουν νέα ζωή για να είναι και πάλι χρήσιμα!

Τα εβδομαδιαία γεύματα έχουν σκοπό να μην πάει κανένα γεύμα χαμένο! Να μάθουμε περισσότερα για την Μη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων.

Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας απειλούμενος και πεινασμένος άνθρωπος  στους δρόμους.

Όλες οι δράσεις θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε πολλούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στην Ατζέντα του 2030, κυρίως με καλό φαγητό για όλους, τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, με στόχο τη μηδενική πείνα, τις αειφόρες πόλεις και τις κοινότητες.

Κάθε ενέργεια θα συνδυαστεί με μια εκπαιδευτική προσέγγιση, ώστε να ευαισθητοποιήσει και να τονώσει τη σημασία μιας μετάβασης σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής για όλους.

Θα διοργανώνονται μηνιαία εργαστήρια για τους ντόπιους και τους μετανάστες με θέματα ανακύκλωσης, διαχείρισης τροφίμων και αποβλήτων και βιώσιμης ανάπτυξης και κατανάλωσης.

The Ecological Movement of Thessaloniki has been organizing weekly social meals for many years, but this is the first time that this action is directly linked to the ecological approach and sustainable use of food, while also enhancing cooperation between local and migrant volunteer groups and beneficiaries.

We promote recycling and transportation in a healthy, economical and environmentally responsible way.

We use bicycles to collect weekly food (mainly fruits and vegetables) that would be thrown away from the local-open market.

Bicycles and trolleys that will be bought or collected from the trash can be improved and recycled to promote sustainable development.

The workshops that will take place in the coming months will benefit people who don’t want to throw away their old bikes but give them new life and make them useful again!

Weekly meals aim to make sure that no meal is lost and to learn more about Non-Sustainable Food Production and Consumption.

We don’t want threatened and hungry people on the streets.

All actions will have a direct impact on many Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda,

in particular good food for allsustainable consumption and productioncombating inequality,

aiming at zero hungersustainable cities and communities.

Each action will be combined with an educational approach to raise awareness and to stimulateabout the importance of a transition to a better lifestyle for all.

Monthly workshops will be organized for locals and immigrants on recycling, food and waste management, and sustainable development and consumption.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος :
https://freemealsonwheels.net

https://www.facebook.com/freemealsonwheels

Eπικοινωνία: onwheelsfreemeals@gmail.com

Tel. 2310 222503

 

Scroll to Top