Ενάντια στα μεταλλαγμένα η ΕΝΑΕ

Υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα για να κηρυχθεί η Ελλάδα ως Ελεύθερη Ζώνη

Σημαντική και προωθημένη απόφαση ενάντια στα μεταλλαγμένα υιοθέτησε ομόφωνα το 10ο τακτικό συνέδριο της ΕΝΑΕ, κάνοντας αποδεκτό το κείμενο που έγραψε ο νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Μιχάλης Τρεμόπουλος και κατατέθηκε από νομάρχες και νομαρχιακούς συμβούλους όλων σχεδόν των πολιτικών χώρων (το ΚΚΕ συμφώνησε γενικά αλλά δεν ήθελε αναφορά στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης και στο κοινοτικό δίκαιο.
Το πλήρες κείμενο είναι το εξής:

Το 10ο τακτικό συνέδριο της ΕΝΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση της απόφασης, που πήρε πέρυσι στο 9ο συνέδριό της η ΕΝΑΕ, κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων από το σύνολο των Νομαρχιακών Συμβουλίων της χώρας.

Επειδή κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε το ζήτημα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων υψηλού επιπέδου και εξειδικεύτηκε από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

Επειδή οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι νέες, αυτοτελείς μορφές ζωής, με την έννοια ότι, αφής δημιουργηθούν τεχνητά, η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη και η διαδικασία γένεσής τους μη ανακλητή επιστημονικά,

Επειδή οι επιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον είναι μη προβλεπόμενες και ελλοχεύει ο κίνδυνος επιμολύνσεων με τη μεταφορά γενετικά τροποποιημένων γονιδίων (με τη γύρη, τα έντομα ή τον άνεμο) ή με την αυτο-αναπαραγωγή τους ή με τη διασταύρωσή τους με γενετικά φυσιολογικούς οργανισμούς,

Επειδή οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον είναι μη μετρήσιμες άμεσα αλλά ούτε και επιστημονικά τεκμηριωμένες ως αβλαβείς ή και θετικές,

Επειδή δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη κυκλοφορίας ΓΤΟ με υψηλό βαθμό διακινδύνευσης της υγείας και του περιβάλλοντος,

Επειδή τo ελληνικό κράτος και η αυτοδιοίκηση σέβεται την αρχή της πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος, την αρχή της προφύλαξης για την ανθρώπινη υγεία, και την επιταγή για νομική ασφάλεια,

Επειδή θεωρούμε ότι εκφράζουμε την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών,

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία:
– να λειτουργήσει προληπτικώς προστατευτικά για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων στη διαμόρφωση σχετικού νομοσχεδίου,

– να υιοθετήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για να κηρυχθεί η Ελλάδα ως Ζώνη Ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς,

– μέχρι εκδόσεως του θεσμικού αυτού πλαισίου, να αναστείλει κάθε σχετική διαδικασία που έρχεται σε αντίθεση με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης και να γενικεύσει τους κανόνες σήμανσης σε όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν ΓΤΟ ή συστατικά τους.

– να ενισχύσει τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τις βιολογικές καλλιέργειες και γενικά τα προϊόντα με ποιοτικές σημάνσεις,

– να συγκροτήσει φορείς προληπτικής ενημέρωσης παραγωγών και καταναλωτών, που ήδη προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης,

– να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτόν, ώστε οι αμφιβολίες σχετικά με τις επιπτώσεις των ΓΤΟ στην υγεία και το περιβάλλον να αρθούν μόνον με απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα.