Σταματά η οικοδόμηση του δάσους! Το ΣτΕ δέχτηκε την αίτηση προσωρινής διαταγής για την Πυλαία

Το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δέχτηκε την προσφυγή της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας υπ’ αριθμ. 972/2007 της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, μέχρις ότου συζητηθεί η αναστολή εκτέλεσης από το ίδιο δικαστήριο. Πρόκειται για την έκταση των 17 στρεμμάτων δάσους, που βρίσκεται στο Δήμο Πυλαίας, στα όρια του δάσους- πάρκου Σέιχ Σου και η οικοδόμησή της θα άνοιγε το δρόμο και για άλλους αποχαρακτηρισμούς κι άλλων εκτάσεων, «ανταλλάξιμων», «διεκδικούμενων» κτλ. Θυμίζουμε ότι η δευτεροβάθμια Επιτροπή επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, με την υπ’ αριθ. 51/2004 απόφασή της, αποχαρακτήρισε «ιδιωτική καλλιέργεια πεύκης»(!) μία έκταση 17.217 τ.μ. δάσους στην περιοχή που συνορεύει με τα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος», μια έκταση κατάφυτη από πεύκα και κυπαρίσσια, όπου οι εργολάβοι ξεκίνησαν ήδη εργασίες εντατικής αποψίλωσης, για την ανέγερση ιατρικού -συνεδριακού κέντρου!

Το ΣτΕ εξέδωσε τελικά προσωρινή διαταγή λόγω κατεπείγοντος για την απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών και της επιχειρήσεως πάσης φύσεως επεμβάσεων στον χώρο των ως άνω εκτάσεων προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον.

Το ιστορικό:

Με την πράξη χαρακτηρισμού 1485/16-3-2001 του Δασάρχη Θεσσαλονίκης χαρακτηρίστηκε ως μη δασική έκταση εμβαδού 11.410 τ.μ. (τμήμα της συνολικής έκτασης 17.217 τ.μ.), με αιτιολογία ότι η έκταση αυτή καλύπτεται από τεχνητή φυτεία πεύκης και κυπαρίσσου, δηλ. μη δασική.
Η Δ/νση Δασών Ν. Θεσ/νίκης άσκησε ενώπιον της Α/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων -Ε.Ε.Δ.Α. αντιρρήσεις κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού, με την αιτιολογία ότι «πρόκειται περί δασικής φυτείας επί δασικού εδάφους». Η Α/θμια Ε.Ε.Δ.Α. δέχθηκε ότι η μισή περίπου έκταση 8.927 τ.μ. είναι μη δασική.

Η Δ/νση Δασών άσκησε νέα προσφυγή ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Ε.Δ.Α. Ως αιτιολογία της προσφυγής αναφέρεται: «Από έρευνα που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι: Τμήματα της έκτασης 8.927,86, Ε1 = 1.142,24 και Ε2 = 3.693,78 σύνολο Ε = 4.836,02 όπως αυτά προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση, μετά από την ανάλυση των α/φωτογραφιών 1945, φαίνεται ότι εκαλύπτοντο από δασική βλάστηση αειφύλλων πλατυφύλλων σε ποσοστό 70%.

Μικροεπιφάνειες – διάκενα που φαίνονται στα παραπάνω τμήματα, δεν αποτελούν αντικείμενο αγροτικής έρευνας, καθώς δεν φαίνεται να ασκείτο κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα που να προσδιορίζουν την εδαφοπονική εκμετάλλευση της έκτασης ως αγροτικής.

Σήμερα η έκταση καλύπτεται από δενδρώδη ξυλώδη βλάστηση με κυρίαρχο είδος το πεύκο και αείφυλλα – πλατύφυλλα στον υπόφορο σε ποσοστό 80%. ΒΑ αποτελεί συνέχεια δάσους ίδιας φυτοκοινωνίας και Δ. διασχίζεται από βαθύ ρέμμα με πυκνή δενδρώδη – θαμνώδη δασική βλάστηση πεύκα – πουρνάρια – φυλίκια σε ποσοστό 70%.

Έχει σαφή όρια με τη γύρω περιοχή. Δυτικά και κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στα κτίσματα, υπάρχει δενδροστοιχία πεύκων μεγάλης ηλικίας και υπόροφο νεώτερης ηλικίας υπάρχουν πασχαλιές. Στο Δ όριο, σε δενδροστοιχία, υπάρχουν κυπαρίσσια μεγάλης ηλικίας που τονίζουν το όριο μεταξύ των ιδιοκτησιών. Επίσης συναντώνται κυπαρίσσια κατά θέσεις τα οποία φυτεύτηκαν τεχνητώς επί δασικού εδάφους».

Μετά τις σκέψεις αυτές η Δ/νση Δασών θεωρεί ότι οι εκτάσεις Ε1 = 1.142,24 τ.μ. και Ε2 = 3.693,73 τ.μ. της άνω μεγαλύτερης έκτασης υπάγονται στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/1979 (δάσος) «επειδή πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος», η δε απόφαση 6/2002 της Α/θμιας Επιτροπής εκδόθηκε «κατά κακή εκτίμηση των πραγματικών στοιχείων και μη ορθή εφαρμογή του νόμου».

Η Β/θμια Ε.Ε.Δ.Α. όμως με την απόφαση 51/2004, απέρριψε την προσφυγή της Δ/νσης Δασών και δικαίωσε τους ιδιοκτήτες. Έτσι, στις 6-7-2007 εκδόθηκε η 972/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, με την οποία προβλέπεται η οικοδόμηση της έκτασης.

Στην πολυσέλιδη προσφυγή της η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης κατέληγε στα εξής:

«Ενόψει των ανωτέρω και επειδή σήμερα, μετά τον αποχαρακτηρισμό των πιο πάνω εκτάσεων από τον δασικό χαρακτήρα της, εκτελούνται εργασίες εκσκαφής του επιδίκου οικοπέδου με θυσία μέχρι σήμερα για τις ανάγκες του έργου πολλών αιωνόβιων δένδρων πεύκης και κυπαρίσσου, είναι επείγουσα ανάγκη να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, διότι η συνέχιση και ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα προξενήσει σοβαρή βλάβη στο ευρύτερο δασικό περιβάλλον και αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου και της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής. Η αποκατάσταση της βλάβης αυτής θα είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερής μετά την ευδοκίμηση της αιτήσεως ακυρώσως και την ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων.

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος θα είναι μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι το προς δόμηση κτίριο θα έχει πολυεπίπεδη μορφή με κατασκευή πολλών αιθουσών στον υπέργειο και υπόγειο χώρο του κτιρίου, ο οποίος υπόγειος χώρος θα καλύψει μεγάλο βάθος του υποκειμένου εδάφους.
Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη και επικείμενος κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του δασικού περιβάλλοντος από την έναρξη και συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει, μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως των άνω πράξεων, με την απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών, καθώς επίσης και την απαγόρευση επιχειρήσεως πάσης φύσεως επεμβάσεων (π.χ. κοπή δένδρων, εκσκαφές, κ.λ.π.) στον χώρο των εκτάσεων που έχουν αποχαρακτηρισθεί, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία περαιτέρω επιβλαβούς για το περιβάλλον πραγματικής κατάστασης».

Η δικαίωση στο ΣτΕ αποτελεί άλλο ένα μάθημα προς όλους όσους υποβαθμίζουν το δάσος σε βάρος του συλλογικού μας συμφέροντος.

1 σκέψη για το “Σταματά η οικοδόμηση του δάσους! Το ΣτΕ δέχτηκε την αίτηση προσωρινής διαταγής για την Πυλαία”

  1. Παράθεση: Οικολογική σαλάτα « Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *