ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας ασκεί έτσι και αλλιώς ασήμαντη εξουσία. Kαι αυτή όμως είναι συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων τοπικών πολιτικών, συνεργαζόμενων με τα κόμματα και τους αντίστοιχους επαγγελματίες πολιτικούς του κέντρου. Με τον νόμο «Καποδίστριας», τα κόμματα εξουσίας, εκτός των άλλων στόχων πέτυχαν και την παρά πέρα ενίσχυση των ιεραρχικών δομών στο τοπικό επίπεδο, εις βάρος της άμεσης δημοκρατίας.

Ο “εκσυγχρονισμός” της Τ.Α.δεν έχει καμιά σχέση ούτε με την αποκέντρωση ούτε με την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, πολύ περισσότερο δε με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που έχουν ακόμη απομείνει σε αυτή. Απλώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική στην απορρόφηση κάποιων σχετικών κονδυλίων της ΕΕ και στη δημιουργία κάποιων έργων υποδομής, όπου το “μεγάλο ψάρι τρωει το μικρό”, στην προσέλκυση δημοσίων κονδυλίων για “αναπτυξιακά έργα” κ.λ.π. Γιατί, αντί π.χ. τα τοπικά συμβούλια να είναι οι τοπικοί πυρήνες μιας τοπικής δημοκρατίας από την οποία να εκπορεύονται οι αποφάσεις, δεν είναι παρά ένας θεσμός των νέων υπερδήμων, που επισφραγίζουν τις αποφάσεις του δημ. Συμβουλίου και κατ επέκταση τις αποφάσεις του κεντρικού κράτους, μέσο των τοπικών επαγγελματιών πολιτικών.

Οι δημότες έχουν ελάχιστη δύναμη να επηρεάσουν την πολιτική και οικονομική διαδικασία, που καθορίζει τη ζωή τους. Βλέπουν ότι αποκλείονται καθημερινά από το σημερινό “δημόσιο” χώρο, αφού δεν μπορούν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται, όταν ικανοποιούνται, οι ανάγκες τους. Αυτό γίνεται σήμερα αποκλειστικά σχεδόν μέσο των δυνάμεων της αγοράς και δεν μπορούν να επέμβουν ούτε ακόμα και στην ολοένα και μεγαλύτερη επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους, της υγείας τους και του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν φυσικό να μην ασχολούνται με αυτό που σήμερα περνιέται σαν “πολιτική” και ιδιαίτερα οι νέοι ,οι άνεργοι και οι περιθωριοποιημένοι, που βλέπουν ότι δεν τους λαμβάνει κανείς υπόψη.

Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι η δημιουργία ενός καινούργιου είδους πολιτικής με όσο το δυνατόν περισσότερους και ουσιαστικότερους θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, θεσμούς που δεν θα είναι μόνο μέσα, αλλά τρόπος ζωής ,ώστε να εμπνευσθούν οι πολίτες για συμμετοχή η οποία θα τους μετατρέψει από αντικείμενα διαχείρισης που είναι, σε υποκείμενα της πολιτικής.

Ο ευνοϊκότερος χώρος για τη δημιουργία αυτής της νέας πολιτικής είναι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ είναι δυνατή η άρνηση του συγκεντρωτισμού και του γιγαντισμού, γιατί η μάχη μπορεί να δοθεί στην καθημερινή μας ζωή και δράση και στα μικρά υποσύνολα της κοινωνίας. Οι κοινοί χώροι και τρόποι ζωής, οι κοινοί χώροι δουλειάς κ.λ.π., όπου ο ένας γνωρίζει τον άλλο και είναι ευχερέστερη η επαφή και ο αλληλοέλεγχος, ευνοούν στο να τεθούν οι βάσεις της.

Αυτές τις βάσεις μπορεί και πρέπει να τις δημιουργήσει ένα νέο είδος πολιτικής οργάνωσης, που θα αναλαμβάνει διάφορες μορφές παρέμβασης, όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά επίσης στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο πολιτιστικό και οικολογικό επίπεδο.

Αυτή η παρέμβαση μπορεί και πρέπει να έχει και αντικείμενο τις τοπικές (δημοτικές) εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές θα είναι ένα ακόμα μέσο για την ανύψωση, αλλά και την άρση της ασυμμετρίας της δημοκρατικής συνείδησης μεταξύ των πολιτών καθώς και για τη δημιουργία των απαραίτητων πολιτικών και οικονομικών δομών αυτής της νέας πολιτικής, που αν γενικευθεί και γίνει αντισυστημική με την έννοια ότι θα έρθει σε ρήξη με τις κυρίαρχες αξίες της υπάρχουσας κοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει σε μια ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη αταξική κοινωνία της άμεσης πολιτικής, οικονομικής και οικολογικής δημοκρατίας.

Αυτή η οργάνωση μπορεί να πάρει τη μορφή της: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για άμεση δημοκρατία, για οικονομική και κοινωνική ισότητα, για οικολογική ισορροπία.

Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται αυτό τον καιρό στη Μαγνησία και το Βόλο.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το περιεχόμενο της παρέμβασής της στην Περιοχή.

Η δράση της Αυτοδιοικητικής Παρέμβασης Πολιτών έχει να κάνει με το Πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και Ν. Ιωνίας καθώς και με το νομό Μαγνησίας και τους υπόλοιπους Δήμους του. Αυτό σημαίνει συνεχή παρέμβασή της (όχι μόνο προεκλογικά), με όποιους τρόπους συμφωνηθούν, και στους παραπάνω Δήμους, αλλά και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

Τα μέλη της Κίνησης δεν δεσμεύονται από κάποιο κλειστό ιδεολογικό σύστημα, αλλά μόνο από το παρακάτω πρόγραμμα δράσης, που επιγραμματικά έχει τους εξής άξονες:

1) Προώθηση της άμεσης δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων που λαμβάνονται, είτε στα πλαίσια της ίδιας της Κίνησης, είτε για τα προβλήματα της πόλης και των Δήμων με προσπάθεια σύγκλησης συνελεύσεων. Η συμμετοχή των πολιτών θα επιτυγχάνεται σταδιακά, όταν θα γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις θα είναι σημαντικές και θα έχουν πρακτικό αντίκρισμα για τη ζωή τους και θα λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, αφού στόχος της Κίνησης θα είναι η προώθηση αυτών των αποφάσεων για υλοποίησή τους στην αυτοδιοίκηση.

2) Στο οικονομικό:

 • Στήριξη των δίκαιων οικονομικών αιτημάτων των κάθε είδους εργαζομένων,
 • παραγωγών, αγροτών ,ανέργων, συνταξιούχων κ.λ.π. ,θυμάτων της παγκοσμ. αγοράς(συμμετοχή σε αντίστοιχες πορείες, συγκεντρώσεις, δημόσιες συζητήσεις και δραστηριότητες πολιτικής ανυπακοής)
 • Διεκδίκηση για μεταφορά πόρων από την κεντρική στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανάλογη αυξημένη αρμοδιότητά της για τη διαχείρισή τους, με στόχο τη δραστική αύξηση της οικονομικής αυτοδυναμίας της περιοχής
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμών στη βάση των τοπικών αναγκών ,που καθορίζονται σε συνοικιακές και τοπικές συνελεύσεις Έως ότου γίνει αυτό κατορθωτό, θα πρέπει η Κίνηση να διαμορφώσει ένα αρχικό σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θα βάλει τα οικονομικά ζητήματα κάτω από τον έλεγχο της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, συμφιλιωμένα με τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τη φύση της περιοχής. H διαμόρφωση αυτού του σχεδίου να γίνει, όσο το δυνατόν, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.
 • Στήριξη της τοπικής παραγωγής (ποιοτικά προϊόντα, ΠΟΠ, οικοτεχνίας, βιολογικά κ.λ.π.), με κατάλληλη διαχείριση των μεταφερομένων κεντρικών πόρων, αλλά και των από τοπικούς φόρους εξασφαλισμένων πόρων. Αναβίωση της τοπικής οικονομίας σαν διέξοδο στη χρόνια οικονομική κρίση της περιοχής, με καμπάνιες στήριξης των τοπικών προϊόντων, των μικρών καταστημάτων, που τα προωθούν, κόντρα στα πολυκαταστήματα της παγκοσμιοποιμένης αγοράς. Απόκρουση της εισόδου των μεταλλαγμένων και για κατανάλωση και για καλλιέργεια.
 • Στήριξη κοινοτικού – δημοτικού τομέα οικονομίας (ξεκινώντας με τοπικά συστήματα ανταλλαγών, όπου εντάσσονται: άνεργοι, παραγωγοί, παρέχοντες υπηρεσίες, εθελοντές κ.λ.π. με δικό τους εσωτερικό νόμισμα και φθάνοντας μέχρι τη δημιουργία δημοτικών μονάδων παραγωγής και κατανάλωσης, που η ιδιοκτησία και ο έλεγχος θα ανήκει συλλογικά στους πολίτες που χρηματοδοτούν το στήσιμό τους, ακόμη και πιστωτικών ενώσεων. Όταν και εφόσον καταληφθεί από την Κίνηση μια τοπική αρχή, αυτές οι μονάδες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των τοπικών πόρων Οι υπάρχουσες ή οι υπό δημιουργία δημοτικές επιχειρήσεις να εντάσσονται στον δημοτικό τομέα οικονομίας με στόχο τη χρηματοδότηση προγράμματος κοινωνικών δαπανών για την κάλυψη βασικών αναγκών των πολιτών, με τη μορφή βασικού εισοδήματος)

2) Στο κοινωνικό:

 • Στήριξη θεσμικών ρυθμίσεων που προάγουν την άμεση δημοκρατία στους χώρους εργασίας, στους χώρους εκπαίδευσης και στην οικογένεια
 • Αναγνώριση θεσμική του ρόλου του νοικοκυριού στην ικανοποίηση των αναγκών (π.χ. αμοιβή της εργασίας στο σπίτι, της φροντίδας των παιδιών ηλικιωμένων, μακροπρόθεσμα ασθενών κ.λ.π.)
 • Αιτήματα για βελτιωμένη δημόσια υγεία, αγωγή υγείας, πρόληψη και αναγνώριση των εναλλακτικών μορφών ιατρικής.
 • Στήριξη προγράμματος χρηματοδότησης κοινωνικών δαπανών για στέγαση, υγεία και κοινωνική ενσωμάτωση των «παριών» αυτής της κοινωνίας (ειδική περίπτωση: οι μετανάστες)
 • Στήριξη του κινήματος καταναλωτών για ασφαλή διατροφή και χρήση, μποϋκοτάζ της ταχυφαγίας, οργάνωση αυτοδιαχειριζόμενης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καμπάνια για στροφή προς ένα νέο μοντέλο ζωής, που δεν θα στηρίζεται στην κατανάλωση, αλλά στη δημιουργία, στην αυτοεκπαίδευση και αυτοβελτίωση ,στην αλληλοβοήθεια και αλληλεγύη με προτροπή των πολιτών να παράγουν (υλικά και πνευματικά), όσο γίνεται περισσότερο για τον εαυτό τους και τους γύρω τους (π.χ συλλογικοί ή οικογενειακοί μπαχτσέδες, παρατημένα κτήματα στα χωριά κ.λ.π.)

3) Στο οικολογικό – περιβαλλοντικό:

 • Άμεση δράση ενάντια στην καταστροφή και ρύπανση του τοπικού περιβάλλοντος από τις διάφορες ρυπογόνες δραστηριότητες.
 • Τοπική φορολόγηση όσων οι δραστηριότητες δημιουργούν περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος στην περιοχή και κάνουν χρήση τοπικών Πλουτοπαραγωγικών πηγών
 • Δημοτικοποίηση των υπαρχόντων τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών προώθηση των εναλλακτικών ήπιων μορφών ενέργειας και ταυτόχρονη επιβολή οικονομικών ποινών στη χρήση ρυπογόνων μορφών της.
 • Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, ξεκινώντας από τα δημοτικά κτίρια, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη βελτίωση των μαζικών μέσων μεταφοράς (αντιρρυπαντική τεχνολογία και καύσιμα, δίκτυο μεταφοράς), τη μείωση της αυτοκίνησης και τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου για το ποδήλατο. Καμπάνιες για τον πολιτισμό της κινητικότητας και όχι της κυκλοφορίας.
 • Πράσινο, ελεύθεροι χώροι και «κοινωνικά πάρκα»
 • Βιολογικοί καθαρισμοί στους δήμους του Πηλίου, προστασία του Παγασητικού, ανακήρυξη του Πηλίου, της περιοχής της Όρθρυδος και της παράκτιας περιοχής της Κάρλας σε ζώνη βιοκαλλιέργειας – βιοεκτροφής, ήπιος τουρισμός κ.λπ.( μπορούν να γίνουν εδώ πολλές προτάσεις)

4) Στο Πολιτιστικό:

 • Στήριξη τοπικών ομάδων πολιτιστικής δράσης (θεατρικών, μουσικών, οπτικοακουστικών κ.λ.π.), και ομάδων που στοχεύουν στη δημιουργία εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας (πολύ σημαντικών για την ανάδειξη της εναλλακτικής κουλτούρας και συνείδησης)
 • Ανάπτυξη – στήριξη ομάδων αυτοέκφρασης, αυτογνωσίας κ.λ.π.
 • Κέντρο στέγασης τέτοιων πολιτιστικών ομάδων νεολαίας
 • Στήριξη προσπαθειών πολιτιστικής έκφρασης μεταναστών κ.λ.π.

Γ. Κολέμπας

1 σκέψη για το “ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ”

 1. Έξοχη και αξιέπαινη προσπάθεια!! Μπράβο!! Σε πολλά σημεία η προφητικότητα του κειμένου είναι και ταυτόχρονα οδηγός για άμεση δράση. Πως θα καταφέρουμε αυτές οι ιδέες να γίνουν πλειψηφικές στους Δήμους μας?? Θέλει επιμονή και φαντασία, αυταπάρνηση και ευεληξία αλλά πάνω απ’ όλα θέλει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, οργανώνοντας τη φωνή μας έτσι ώστε να διαπερνά τους τοίχους της καταναλωτικής ύπνωσης, του αφθάδικου κυνισμού και της υπερφίαλης μιζεροθλίψης. Σε τοπικό, αυτοδιοικητικό επίπεδο οι παρέες έχουν τον πρώτο λόγο! Ας βγούμε έξω να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, έχοντας αυτία και μάτια ανοιχτά. Έχουμε εμιστοσύνη στη δυναμική μας ?? Αν ναί τότε όλα θα πάνε καλά!! Και για να μην παρεξηγούμαστε το “όλα θα πάνε καλά” αναφέρεται στο: “Για μια νέα πολιτική στην αυτοδιοίκηση”.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *