ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ:ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Μαΐου 2007Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής, Α.Π.Θ.

Η ημερίδα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε με έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες αλλά και με νεότερους ερευνητές του πεδίου τα ζητήματα της ταυτότητας και της ετερότητας έτσι όπως αυτά τίθενται για συζήτηση στη μετανεωτερική εποχή. Η έννοια της ταυτότητας και οι προσεγγίσεις της έχουν συζητηθεί και μελετηθεί στο πλαίσιο πολλών επιμέρους Κοινωνικών Επιστημών, όπως η Ψυχολογία, η Ψυχανάλυση, αλλά και η Παιδαγωγική και, βεβαίως, η Φιλοσοφία.

Η διημερίδα επιδιώκει να συμβάλει στην αποσαφήνιση των εννοιών της εθνικής ταυτότητας και του έθνους, της σχέσης της εθνικής ταυτότητας με τον εθνικισμό, καθώς και της έννοιας της μειονοτικής ταυτότητας οι οποίες και αποτελούν τις κύριες έννοιες της έρευνας της υποψήφιας Δρ Ευμορφίας Κηπουροπούλου στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΝΕΔ. Η διδακτορική διατριβή της υποψήφιας έχει τίτλο: «Η μελέτη της εθνικής ταυτότητας και ετερότητας μέσω του λόγου μαθητών και μαθητριών με πολιτισμική ετερότητα: η πολυπολιτισμικότητα και οι πολλαπλές ταυτότητες».

Η δραματική αλλαγή στο πολιτισμικό και εθνοτικό τοπίο της Ελλάδας μετά από τα φαινόμενα παλιννόστησης από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της μετανάστευσης από τις γειτονικές χώρες εντάσσεται σε μια ήδη υπαρκτή κατάσταση κινητικότητας και πολιτισμικής επαφής σε όλον τον κόσμο. Η πολιτισμική ετερότητα σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνει τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, καθώς παρατηρείται αυξημένη επαφή μεταξύ χωρών, η οποία άλλωστε αντανακλά την αυξημένη οικονομική και πολιτιστική αλληλεξάρτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στo πλαίσιο αυτό το σχολείο καλείται να ασκήσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στο νέο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην εξάλειψη των διακρίσεων, στην καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας. Το σχολείο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, έκφρασης κοινωνικών σχέσεων και ταυτοτήτων, καλλιέργειας της γλώσσας και διαμόρφωσης αντιλήψεων κα συμπεριφορών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όμως χαρακτηρίζεται από μια μόνιμη αντίφαση –μεταξύ πραγματικότητας και εκπαιδευτικής πολιτικής– και λειτουργεί μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός του, τώρα περισσότερο παρά ποτέ, δεν είναι πολιτισμικά ομοιογενής. Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική για τους παλιννοστούντες και τους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα οδήγησε στη λογική της λήψης αντισταθμιστικών-αφομοιωτικών μέτρων. Καλούμαστε, λοιπόν, στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής να συζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις στη λανθασμένη αυτή πρακτική αντλώντας από το θεωρητικό μας λόγο, την επιτόπια έρευνα, την πολύτιμη εμπειρία μας στο πεδίο.

Ελένη Χοντολίδου & Ευμορφία Κηπουροπούλου
============================================================
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Παρασκευή 18 Μαΐου 2007

17.00-17.30 Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Νίκο Τερζή. Παρουσίαση του προγράμματος Ελένη Χοντολίδου

1η Συνεδρία
Προεδρείο: Ελένη Χοντολίδου (Α.Π.Θ.)

17.30-18.00 Αναστασία Κεσίδου (Α.Π.Θ.) Ετερότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία
18.00-18.30 Κυριάκος Μπονίδης (Α.Π.Θ.) Ταυτότητα και ετερότητα στη σχολική εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου
18.30-19.00 συζήτηση

19.00-19.30 διάλειμμα για καφέ

2η Συνεδρία νέοι ερευνητές και ερευνήτριες
Προεδρείο: Σωφρόνης Χατζησαββίδης (Α.Π.Θ.)

19.30-20.30 Ευμορφία Κηπουροπούλου Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στον λόγο των αλλοδαπών μαθητών: η φωνή των «άλλων»
Λία Φίγγου «Φόβος», «διακινδύνευση» και η κοινωνική αναπαράσταση του ρατσισμού στο λόγο περί μετανάστευσης
Αντώνης Σαπουντζής
Η χρήση της ελληνικής μετανάστευσης στο εξωτερικό στο λόγο για τους οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα
Μαρία Ξενιτίδου Η διαχείριση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και οι μετανάστες: «δικαιούχοι», «συνδικαιούχοι» και «οι άλλοι»

20.30-21.00 συζήτηση
22.00 δείπνο

Σάββατο 19 Μαΐου 2007

3η Συνεδρία
Προεδρείο: Νέλλη Ασκούνη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

10.00-10.30 Θάλεια Κωνσταντινίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) Η κατασκευή του έθνους-κράτους ως κράτους πρόνοιας στο λόγο της διαχείρισης της πολιτισμικής διαφοράς στην εκπαίδευση
10.30-11.00 Σωφρόνης Χατζησαββίδης (Α.Π.Θ.) Από τη γλωσσ(ολογ)ική μυθοπλασία στην εθνογενετική ιδεολογία: η περίπτωση της ρομανές στα Βαλκάνια
11.00-11.30 Γιώργος Αγγελόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) Οι πολλαπλοί χρόνοι της πολυπολιτισμικότητας στη Θεσσαλονίκη
11.30-12.00 συζήτηση

12.00-12.30 διάλειμμα για καφέ

4η Συνεδρία
Προεδρείο: Γιώργος Αγγελόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

12.30-13.00 Αλεξάνδρα Ανδρούσου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
H διαχείριση της ετερότητας στο πλαίσιο μιας επιμορφωτικής παρέμβασης στη μειονοτική εκπαίδευση
13.00-13.30 Νέλλη Ασκούνη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη: πεδίο συγκρούσεων και κοινωνικών
αλλαγών

13.30-14.00 Μιχάλης Μπαρτσίδης (Δρ Φιλοσοφίας) H ετερότητα ως πρόβλημα της πολιτικής
14.00-14.30 συζήτηση

14.30-16.00 γεύμα

16.00-18.00 στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Ταυτότητες και ετερότητες στη μετανεωτερική εποχή-θεωρητικοί προβληματισμοί και προτεινόμενα μέτρα στο σημερινό ελληνικό σχολείο

Άννα Φραγκουδάκη & Θάλεια Δραγώνα (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Νίκος Μποζατζής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων),
Φωτεινή Τσιμπιρίδου & Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
τη συζήτηση συντονίζει η Βενετία Αποστολίδου (Α.Π.Θ.)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο ιδιότητα
Γιώργος Αγγελόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αλεξάνδρα Ανδρούσου Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΤΕΑΠΗ,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βενετία Αποστολίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης,
ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ.
Νέλλη Ασκούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ΤΕΑΠΗ,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θάλεια Δραγώνα Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος Καλογεράς Καθηγητής Aμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ.
Νατάσα Κεσίδου Λέκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
Ευμορφία Κηπουροπούλου Υποψήφια Δρ, υπότροφος ΠΕΝΕΔ, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
Θάλεια Κωνσταντινίδου Λέκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μιχάλης Μπαρτσίδης Δρ Φιλοσοφίας
Νίκος Μποζατζής Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κυριάκος Μπονίδης Επίκουρος Καθηγητής, Σχολικής Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικής
της ειρήνης, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
Μαρία Ξενιτίδου Υποψήφια Διδάκτωρ
South-East European Research Centre, (SEERC), Α research center of the University of Sheffield and City Liberal Studies
Αντώνης Σαπουντζής Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ψυχολογίας, A.Π.Θ.
Φωτεινή Τσιμπιρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης Επίκουρος Καθηγητής στην Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λία Φίγγου Διδάσκουσα Κοινωνικής Ψυχολογίας (ΠΔ 407), Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
Άννα Φραγκουδάκη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σωφρόνης Χατζησαββίδης Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
Ελένη Χοντολίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής,
Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή:
Ελένη Χοντολίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.) hodol@edlit.auth.gr
Ευμορφία Κηπουροπούλου (υποψήφια Δρ Α.Π.Θ. υπότροφος ΠΕΝΕΔ) evmorfia@otenet.gr
Κική Λεοντιάδου (γραμματέας του Τομέα Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.) k11leo@edlit.auth.gr
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://web.auth.gr/edlitpened/

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *