ΑΠΕ Οικολογικές προτάσεις για την ενέργεια

1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Α.

Δεν φτάνει να λαχταράς ένα καλύτερο περιβάλλον (κόσμο).
Πρέπει και να το(ν) φτιάξεις

Η ψήφιση του Νόμου 3468/27.06.2006 δίνει μια καλή ευκαιρία για να ενθαρρυνθούν και να διαδοθούν οι εφαρμογές των ΑΠΕ. Η αγορά της ενέργειας από φωτοβολταϊκά π.χ. τιμολογείται 0,45 (ως 100 KW) και 0,4 € / κιλοβατώρα (KWh) (πάνω από 100 KW) και για τα νησιά 0,5 και 0,45 € / κιλοβατώρα αντίστοιχα. Η τιμή αυτή πρακτικά κάνει αποσβέσιμες (χρόνος απόσβεσης κάτω των 10 χρόνων) όλες τις επενδύσεις.

Το οικολογικό όνειρο ωστόσο είναι η ευρεία διάδοση των ΑΠΕ για όφελος των πολιτών και όχι η σκανδαλώδης υπερσυγκέντρωση σε λίγους, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, με τα μεγάλα αιολικά πάρκα, όπου οι μεγαλοεπενδυτές έχουν:
• Επιδότηση επενδύσεων, με ταυτόχρονη αγορά όλης της παραγωγής τους
• Δέσμευση των πλέον πρόσφορων θέσεων για εγκατάσταση (μέρη με πολύ άνεμο κλπ)
• Εύνοια για γρήγορες αδειοδοτήσεις, όπου οι μικροί κολλούν
• Ατιμωρησία για καταστροφή δασών με διανοίξεις μεγάλων δρόμων, κατασκευή πολλών ηλεκτρικών δικτύων σε δάση, μηχανικό θόρυβο, ενόχληση μετακίνησης πουλιών
• Ασαφείς καταστάσεις για την απόδοση του 3% ανταποδοτικού οφέλους στις κοινότητες

Στα μικρά ιδιωτικά υδροηλεκτρικά εμφανίζεται ομοίως συχνά καταλήστευση των νερών κοινοτήτων απ’ ευθείας από τις πηγές (σε αγαστή παρασυνεργασία επιχειρηματιών και τοπικών κοινοταρχών).

Β. Προτάσεις για διάδοση των ΑΠΕ

• Διάδοση των μικρών ΑΠΕ ιδίως στις εξοχικές κατοικίες, όπου μπορούν να παράγουν ενέργεια όλο το χρόνο, να την πουλούν στο δίκτυο και έτσι να αποσβένονται πιο γρήγορα.
• Χρήση απλών μορφών ΑΠΕ σε μικρά φορτία, οπότε αναιρείται η ανάγκη σύνδεσης με τα ηλεκτρικά δίκτυα (π.χ. λειτουργία ηλεκτροβανών για αυτόματο πότισμα σε μαντριά, στοιχειώδης φωτισμός κλπ)
• Εγκατάσταση σε κάθε δημόσιο κτίριο ενός συστήματος Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας, που να τροφοδοτεί κάποιο διακριτό χώρο τουλάχιστον (π.χ αίθουσα συγκεντρώσεων). Να τεθεί δια νόμου άρθρο σε όλες τις διακηρύξεις
• Ομοίως για σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τουλάχιστον ένα μέρος του συγκροτήματος να είναι αυτόνομο ηλεκτρικά και να επεκτείνεται, σε συσχετισμό με τη διδασκαλία Περιβαλλοντικής Αγωγής. Εκπαίδευση μπορεί να γίνει ακόμα και με μικρά στοιχεία ΑΠΕ π.χ. ένα φωτοβολταϊκό που θα φωτίζει μια τάξη.
• Υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ σε βιολογικούς καθαρισμούς, διότι η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι τόσο μεγάλη, που αποτελεί λόγο για τη μη σωστή χρήση τους
• Συνδυασμός ΑΠΕ με μικρά υδροηλεκτρικά τύπου αντλίας (αντί για μπαταρίες συσσώρευσης). Όταν υπάρχει επάρκεια ισχύος ανεβάζουν νερό σε ψηλότερο σημείο και το ανακτούν αργότερα ως μετατροπή δυναμικής – κινητικής ενέργειας
• Να προτιμηθούν θαλάσσια αιολικά πάρκα, με ελεγμένο περίγυρο, αντί για την οικολογική επιβάρυνση των μεγάλων αιολικών στα βουνά. Το ανταποδοτικό τέλος 3% να πηγαίνει στο Ταμείο της πλησιέστερης κοινότητας ή της ΚΕΔΚΕ
• Σύνθημα μας είναι: ΑΠΕ για όλη την κοινωνία με διάφανους όρους. Να επιδοτούνται με μεγαλύτερο ποσοστό για την αρχική κατασκευή δημόσια ΑΠΕ, (δήμων και χωριών) για να υπάρξει συμμετοχή και όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων ενέργειας. Είναι μια πρακτική με μεγάλη εφαρμογή στην Ευρώπη
• Χρήση ΑΠΕ παντού σε οποιαδήποτε ποσοστό. Η φαινόμενη αδυναμία τους για μεγάλες επιδόσεις γίνεται δύναμη στην μαζική χρήση.

Σημ. Το Φυσικό Αέριο δεν θεωρείται ΑΠΕ λόγω πεπερασμένης διαθεσιμότητας, καίτοι καθαρότερο του πετρελαίου και του λιγνίτη.

2. Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΕ)

Η ΕΕ χαρακτηρίζεται σαν μία… νέα μορφή ενέργειας. Πέραν της περιβαλλοντικής συμβολής, σχετίζεται με τον ακριβέστερο προσδιορισμό των ανθρωπίνων αναγκών, αντιμάχεται την καταναλωτική αλλοτρίωση και είναι συστατικό καλύτερης σχέσης του ατόμου με τον εαυτό του. Η κοινωνία του ξοδέματος και του κέρδους δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει για εξοικονόμηση. Κάποιος όμως πρέπει να το κάνει.

2.1 Απλές ιδέες Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΗΕ)

• Να εφαρμοστούν συστήματα ΕΗΕ στον οδικό φωτισμό (μείωση επιπέδων φωτισμού τη νύχτα ανάλογα με την κίνηση κλπ). Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται με επιτυχία σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
• Πρόβλεψη ΑΠΕ για μακρινές καταναλώσεις (ξωκλήσια, φυλάκια κλπ) για τα οποία κατασκευάζονται μεγάλα και πολυέξοδα ηλεκτρικά δίκτυα σε δασικούς συνήθως χώρους. Τον περισσότερο χρόνο τα δίκτυα αυτά δεν παράγουν παρά θερμικές απώλειες. Μέχρι σήμερα υπάρχουν καταναλωτές με μικρά φορτία, που απασχολούν μεγάλο μήκος ηλεκτρικού δικτύου, όπως αναμεταδότες, κεραίες εταιρειών επικοινωνιών ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, ξωκλήσια, μικρά χιονοδρομικά καταφύγια κλπ Είναι περιπτώσεις όπου τόσο οι ετήσιες απώλειες δικτύου, όσο και το αρχικό κόστος κατασκευής, η δαπάνη συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών αλλά και η επίπτωση στο περιβάλλον (κοπή δέντρων, συντηρητικό κλάδεμα) κάνουν αντιοικονομική την κάθε λύση με δίκτυο. Από άποψη εσόδων ούτε η ΔΕΗ δεν αποσβένει από τα μικρά έσοδα (συνήθως) ούτε την αρχική δαπάνη ούτε το κόστος λειτουργίας.
• Διάδοση συσκευών χωρίς τηλεκοντρόλ για άναμμα-σβήσιμο. Το κόστος της κατάστασης αναμονής “stand by”, ισοδυναμεί στην Ελλάδα με μισή μονάδα 300 MW, με την ανάλογη επίπτωση ρύπων.
• Φύτευση δέντρων για σκιασμό ιδίως μονοκατοικιών και χαμηλών κτιρίων. Η ΕΕ κλιματισμού μπορεί να φτάσει και στο 25%
• Μετά την «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας η κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται με συμπληρωματικό τρόπο δηλ. οι χορηγούμενες άδειες ηλεκτροπαραγωγής να καλύπτουν αθροιστικά τη ζήτηση και όχι να δίνονται πολλές άδειες (πολλαπλάσιες της ζήτησης) για λόγους ανταγωνισμού.
• Περιορισμός αρμονικών και άλλων φαινομένων των ηλεκτρικών δικτύων και συσκευών, που εκτός από την απτή ενόχληση (τρεμοσβήσιμο φώτων, ακουστικός θόρυβος) συνοδεύεται από απώλειες ενέργειας

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Να μπει ένα τέλος στις συνεχείς εκσκαφές από τις ΔΕΚΟ σε δρόμους και κράσπεδα: Χρήση ενιαίου γεωγραφικού υπόβαθρου (GIS) για το συντονισμό εκσκαφών στην πόλη. Θα μπορούσε το τμήμα οδοποιίας των Δήμων να συντονίζει και κυρίως να προγραμματίζει την εκτέλεση έργων από τις διάφορες υπηρεσίες. Κώδικας διάρκειας της όχλησης περιοίκων.
Συνδυασμός έργων ΔΕΚΟ π.χ με το κατασκευαζόμενο ΜΕΤΡΟ
Έλεγχος της Φωτορύπανσης Οι πόλεις υποφέρουν από φωτορύπανση. Για πολλά χιλιόμετρα από πάνω τους ο ουρανός φέγγει, ενοχλώντας πουλιά και ζώα. Πρέπει να ρυθμιστούν επιτρεπτά επίπεδα στη διαφήμιση και στο φωτισμό της πόλης
Διεκδίκηση μέτρων περιορισμού ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης (σε κινητή τηλεφωνία και ηλεκτρικές συσκευές – π.χ ένα σεσουάρ παράγει πεδίο 2000 μΤ – μικρο Tesla – με όριο το 100 μΤ)
Θέσπιση ορίων του θορύβου που παράγουν οι διάφορες μηχανές επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής (π.χ. αντικατάσταση βενζινοκινητήρων με ηλεκτροκινητήρες που ήδη κατά περίπτωση εφαρμόζεται
• Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ. Σεβασμός στη φύση. Και οι ΑΠΕ είναι επέμβαση στο περιβάλλον. Νόμοι, όπως πάντα υπάρχουν. Απουσιάζει όμως η εφαρμογή και δω είναι η ανάγκη παρέμβασης του οικολογικού κινήματος
• Όχι λέβητες Φυσικού Αερίου στα πεζοδρόμια. Υπάρχει πάντα κίνδυνος έκρηξης από ανάφλεξη ή πρόσκρουση. Η ύπαρξη ασφαλιστικών διατάξεων είναι αναγκαία αλλά όχι πάντα ικανή συνθήκη για αποτροπή ατυχημάτων.
• Χρήση ηλεκτρικών συσκευών χωρίς χλωριούχες ενώσεις στα υλικά τους για αποφυγή παραγωγής διοξινών σε περίπτωση πυρκαγιάς (ισχύει για όλες τις συσκευές ομοίως)
• Να στηρίξουμε τον επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για αποφυγή νέων ατυχημάτων και να επιδοτηθεί η εγκατάσταση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη
• Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων
• Οικολογικά καύσιμα και Ενιαίος Φορέας Ελέγχου καυσίμων

ΤΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, Κιν. 6978000566, e-mail: ntakolas@gmail.com

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top