Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση project manager του Κέντρου Ημέρας προσφύγων

Migrants-walkΗ Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, η παλαιότερη εν ζωή ελληνική οικολογική οργάνωση, με δράσεις από το 1982 που σφράγισαν τη ζωή της πόλης, σε ζητήματα περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, δικαιωμάτων, σεβασμού της διαφορετικότητας, ειρήνης, αλληλεγγύης, έχει δημιουργήσει τη δομή Οικόπολις, που έχει να επιδείξει μεγάλο έργο στον τομέα της συμπαράστασης στους πρόσφυγες του πολέμου.

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του έργου αυτού και ως έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής ευαισθησίας, προχωρά στη δημιουργία ενός Κέντρο Ημέρας για τους πρόσφυγες, που θα περιλαμβάνει στήριξη σε επίπεδο καθημερινότητας μέσα στην πόλη, σε ψυχοκοινωνικό, νομικό, διατροφικό και άλλα επίπεδα.

Για τη σοβαρή αυτή δράση, αναζητά έναν/μία project manager, που θα είναι υπεύθυνος/η, κάτω από την καθοδήγηση του ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, για τη στρατηγική κατεύθυνση και την υλοποίηση του οράματος της έμπρακτης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Ο/H project manager θα συνδεθεί με τις κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους ή σχετικούς φορείς, θα είναι υπεύθυνος/η για τον συνολικό σχεδιασμό, επίβλεψη, διαχείριση και ποιοτική εφαρμογή όλων των όψεων του προγράμματος. Θα επιβλέπει τη συλλογή, ανάλυση των πληροφοριών για το θέμα των προσφύγων στη Β. Ελλάδα και συνολικά και θα διασφαλίσει ότι συνοπτικά και ακριβή report θα υποβάλλονται στους υ[υποστηρικτές του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, θα διασφαλίζει ότι η υπόθεση της ανάπτυξης της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες μέσω του Κέντρου Ημέρας δεν θα συγκρούεται με τις γενικότερες ανθρωπιστικές αρχές.

Γενική περιγραφή καθηκόντων

Ο/Η project manager θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών και θα συνεργάζεται στενά με τον/την οικονομικό υπεύθυνο/η. Θα επιβλέπει τις καθημερινές δράσεις και θα είναι υπεύθυνος για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, εκπροσώπηση, συντονισμό, προσλήψεις, οργάνωση και λήψη αποφάσεων για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι της.

Θα είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματικότητα των δράσεων, προτείνοντας τα άτομα που θα απασχοληθούν, προσανατολίζοντας, εκπαιδεύοντας, συμβουλεύοντας, επικοινωνώντας αξίες, στρατηγικές, στόχους, αναθέτοντας καθήκοντα και accountabilities, σχεδιάζοντας, παρακολουθώντας, καταγράφοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εργασιών, παρέχοντας κίνητρα, αναπτύσσοντας κλίμα ευνοϊκό για προσφορά πληροφοριών και γνωμών, παρέχοντας εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Θα αναπτύσσει τα στρατηγικά σχέδια, μελετώντας νέες δυνατότητες, προτείνοντας στόχους, καταρτίζοντας σχέδια, προϋπολογισμό και μέτρηση των αποτελεσμάτων, κάνοντας ενδιάμεσες διορθώσεις πορείας.

Θα διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων.

 

Βασικές υπευθυνότητες

Ο/Η project manager θα είναι υπεύθυνος/η:

 • για τη συνολική διαχείριση και τεχνική υποστήριξη της ομάδας όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες δράσεις
 • για τη διασφάλιση ότι οι δράσεις συμφωνούν με τους δηλωμένους σκοπούς μέσα στα χρονικά περιθώρια και στα όρια του προϋπολογισμού, με ειδική φροντίδα για την ποιότητά τους
 • για την ανάπτυξη σχεδίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνουν τα έξοδα και θα παρακολουθεί τα έξοδα μέσω της σύγκρισης προϋπολογισμού με την πραγματικότητα που θα εκτίθεται στα report και σε άλλα εργαλεία, με την υποστήριξη της οικονομικής ομάδας
 • θα παρακολουθεί την πρόοδο των υπαρχόντων επιχορηγήσεων και θα καταρτίζει νέες προτάσεις όταν απαιτείται
 • θα παρέχει τεχνική και διαχειριστική leadership
 • θα συνδεθεί άμεσα με εξωτερικούς φορείς για να διασφαλίσει ότι η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από διεθνώς αναγνωρισμένες καλύτερες πρακτικές, όπως η SPHERE standards, Child Protection Minimum Standards and the IASCGBV guidelines.

Εργαλεία και εκπαίδευση

 • Θα αναπτύξει εργαλεία και πολιτικές για τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με το εγχείρημα
 • Θα προωθήσει τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

Παρακολούθηση των επιχορηγήσεων και Reports

 • Ανάπτυξη/συντήρηση αποτελεσματικής παρακολούθησης, υποστήριξης, έλεγχο ποιότητας και reporting για τα συστήματα και τις διαδικασίες.
 • Διασφάλιση της τεχνικής ποιότητας και ακρίβειας των report που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Συντονισμός και αντιπροσώπευση

 • Αναπτύσσει και συντηρεί αποτελεσματικό συντονισμό και μακροπρόθεσμες σχέσεις με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders), να προωθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και να λύνει προβλήματα/συγκρούσεις.
 • να αντιπροσωπεύει το Κέντρο σε φόρουμ συντονισμού.

Απαιτήσεις για την εργασία (Job Requirements)

Εκπαίδευση

 • Μάστερ στη Κοινωνική Εργασία, στις κοινωνικές επιστήμες, νομική, ανθρωπιστικές επιστήμες, ή κάτι σχετικό.

Προϋπηρεσία (Work Experience)

 • Να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε σχετικά προγράμματα
 • Να κατέχει αποδεδειγμένα δεξιότητες διαχείρισης προγραμμάτων και προϋπολογισμών, σχεδιασμού, reporting, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Να έχει έντονα αναπτυγμένες δεξιότητες για γραπτή και προφορική επικοινωνία, να είναι αποτελεσματικός/ή στην αντιπροσώπευση και σύνδεση με εξωτερικά μέρη
 • Να διαθέτει ηγετικές ικανότητες, πνεύμα συλλογικότητας και αποδοχή της διαφοράς και της πολυπολιτισμικότητας
 • Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία από διεθνείς NGO
 • Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε capacity building και mentoring σε ελληνικό προσωπικό
 • Να ξέρει και να κατανοεί το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των προσφύγων και το ανθρωπιστικό πλαίσιο (context).

Γλώσσες: Να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, προφορικά και γραπτά, ελληνικά και -ει δυνατόν- αραβικά ή φαρσί.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις με τα βιογραφικά τους στα αγγλικά και στα ελληνικά μέχρι τις 20.6.2016, ηλεκτρονικά στο e-mail: info@ecology-salonika.gr

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top