ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΡΙΣΚΟ τ.75

Προγράμματα για την αποδοχή των μεταλλαγμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη περσινή της Συνέλευση στη Βιέννη, έχει ενεργοποιηθεί με προγράμματα για το «διάλογο με τους πολίτες» και προκαλεί σύγχυση με τους όρους «βίο» και «βιοτεχνολογία», ανακοινώνοντας ότι δίνει βάρος στη «προώθηση μιας ευρωπαϊκής ανταγωνιστικής, αειφορικής οικονομίας που βασίζεται σε μια Βιο-οικονομία». Στη συνέντευξη Τύπου της Ε. Επιτροπής IP/07/484 της 11.04.07, αναφέρεται επίσης η γενετική μηχανική ως «βιοτεχνολογία, η οποία υπήρξε ήδη πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια».

Η πρωτοβουλία για την αποδοχή των μεταλλαγμένων από τους ευρωπαίους πολίτες προωθείται μέσα από το διαδίκτυο: www.coextra.eu. Για την Ελλάδα υπεύθυνο είναι το Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το οποίο πραγματοποίησε στην Αθήνα μια «συνάντηση φορέων για συζήτηση σε θέματα Συνύπαρξης μεταξύ Γενετικά Τροποποιημένων και μη Γενετικά Τροποποιημένων καλλιεργειών στην Ελλάδα». Στη συνέχεια στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διαπιστωθούν οι θέσεις των οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Στη συνάντηση έγινε επίσης η παρουσία από εκπρόσωπο του Υ/ΑΑ&Τ ενός προσχεδίου νομικού πλαισίου -που είναι υπό διαμόρφωση- για τη «συνύπαρξη των ΓΤΟ με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες».

Πηγή: Ε. Επιτροπή, Press Release 11.04.2007

www.coextra.eu

Δελτίο Τύπου των Οικολόγων Πρασίνων www.GMOstop.org

Νέα έγκριση Γ.Τ. ελαιοκράμβης στην Ευρώπη

Στις 26.03.07 δόθηκε με τη αποκλειστική απόφαση της Ε. Επιτροπής η έγκριση σε τρις νέες ποικιλίες ΓΤ ελαιοκράμβης (MS8, PF3, MS8xRF3) της πολυεθνικής εταιρίας Bayer International –ειδικά για εισαγωγή και μεταποίηση σε ζωοτροφές. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας δεν υπήρξε τον περασμένο Σεπτέμβριο μια αυξημένη πλειοψηφία για την απόρριψη της αίτησης. Πρόκειται για την έκτη έγκριση ΓΤΟ στην Ευρώπη από το 2001.

Πηγή: Ε. Επιτροπή 26.03.2007, GMOs: Three oilseed rapes authorised.

Taz Nr. 8236, 27.03.2007

Κανένα «δικαίωμα μόλυνσης» για τα βιολογικά προϊόντα

Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για την αλλαγή του «Κανονισμού για τη βιολογική γεωργία» απορρίφθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος Μαρτίου του 2007 και παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας του Ε. Κοινοβουλίου. Ένας μεγάλος αριθμός Ευρωβουλευτών θέλουν να εξασφαλίσουν ότι –για το συμφέρον των καταναλωτών- να διατηρήσουν τα βιολογικά προϊόντα τη φυσική τους ταυτότητα, εφόσον οι βιοπαραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να παράγουν χωρίς τη γενετική μηχανική. Για τους λόγους αυτούς επικρατεί ένταση μεταξύ των διαφόρων φορέων, διότι η πρόταση της Επιτροπής για τα βιολογικά προϊόντα επέτρεπε το ίδιο υψηλό όριο επιμόλυνσης των 0,9% από ΓΤΟ, όπως και στα συμβατικά προϊόντα. Οι θιγόμενοι φορείς και πολλά κράτη μέλη, όπως π.χ. η Αυστρία, επιμένουν ότι στα βιολογικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να ανιχνευθούν γενετικά τροποποιημένα υπολείμματα.

Πηγή:AIZ, Γερμανικό Αγροτικό Κέντρο Πληροφόρησης, 30.03.2007

Εμποδίστηκαν τα συμφέροντα της βιομηχανίας της γενετικής μηχανικής

Αποφεύχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η υιοθέτηση αίτησης του Φιλανδού ευρωβουλευτή Kyösti Virrankovski, με την οποία ζητούσε την ευρύτερη εφαρμογή της γενετικής μηχανικής. Η ένταση της αναμενόμενης απόφασης είναι ένα αποτέλεσμα της κινητοποίησης σ’ όλη την Ευρώπη και των αντιπαραθέσεων που προηγήθηκαν μεταξύ των ευρωβουλευτών.

Πηγή: The Financial Times, UK 13.03.2007

Σοκαριστική εξέλιξη στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Μια νέα διεθνή συμμαχία γεωργικών φορέων και περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων („No patents on Seeds coalition“) από Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Ινδίες, Αργεντινή, Νικαράγουα, Περού, Μεξικό και Βραζιλία ανακοίνωσαν ακόμα μια φορά μια διεθνή απαγόρευση των ευρεσιτεχνιών στη ζωή. Αιτία ήταν η αίτηση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιας ποικιλίας μπρόκολου (EP 1069819 1), για το οποίο αναμένεται εντός του έτους η απόφαση. Η αποδοχή της αίτησης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών EPO θα σήμαινε, ότι στο μέλλον θα αρκεί η «γενετική περιγραφή» ενός είδους (φυτού η ζώου), για την απόκτηση των αποκλειστικών (η γενικών), δικαιωμάτων στην αγρονομική τους εκμετάλλευση. Πρόκειται, στη περίπτωση αυτή, για μία ευρεσιτεχνία μιας απλής ποικιλίας χωρίς επέμβαση γενετικής τροποποίησης. Έως σήμερα η προστασία των συμβατικών βελτιωμένων ποικιλιών γίνεται από το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο. Η απειλούμενη γενίκευση της έγκρισης ευρεσιτεχνιών, παρέχει πολύ περισσότερα δικαιώματα στους δικαιούχους των, που θα καλύπτει συνολικά την αποκλειστική εκμετάλλευση των ζωικών και φυτικών ποικιλιών σ’ όλο τον κόσμο. «Η αναγνώριση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μπρόκολο θα σήμαινε το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της ζωής στη φύση.

Πηγή: Christoph Then, (Greenpeace, Γερμανία)

www.no-patents-on-seeds.org

Η θνησιμότητα των μελισσών

Ένα κύμα θανάτου των μελισσών παρατηρείται τη περίοδο αυτή στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή απειλή μεγάλων αμερικανικών αγροτικών εκτάσεων. Οι ερευνητές ονομάζουν το φαινόμενο αυτό CCD (Colony Collapse Disorder,) και το περιγράφουν ως μια μαζική θανάτωση μελισσών, στην οποία αποθνήσκει μια ολόκληρη κοινωνία. Γίνεται επίσης η υπόθεση ότι το γεγονός αυτό έχει σχέση με την εμφάνιση ΓΤΟ, ιδιαίτερα η αυξημένη εφαρμογή των Βt-φυτών, τα οποία είναι τοξικά, με τις «ενεργοποιημένες» τοξίνες ΓΤ βακίλου Θουριγγίας για την αντιμετώπιση των εντόμων. Έχει οργανωθεί επίσης μία πρωτοβουλία για να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες από άλλες χώρες.

Πηγές: www.wikipedia.org, Josef Hoppichler, 30.03.07, Federal Institute for less-favoured and Mountainous Areas, Βιέννη.

Καμία συνύπαρξη δεν είναι εφικτή

Στη Γερμανία ο σημερινός νόμος για τη γενετική μηχανική καθορίζει την υπευθυνότητα για τη μόλυνση από ΓΤΟ, γεγονός που επιτεύχθηκε από τη πρωτοβουλία της πρώην υπουργού γεωργίας R. Künast, των «Πράσινων». Οι χρήστες της γενετικής μηχανικής στη γεωργία είναι σύμφωνα με το νόμο αυτό απόλυτα υπεύθυνοι για τις βλάβες της γενετικής επιμόλυνσης των γειτόνων – ανεξάρτητα εάν έχει εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος υπαίτιος (ομαδική υπευθυνότητα). Αυτή η απόλυτη ρύθμιση οδήγησε ώστε να μη καλλιεργήσει για εμπορικό σκοπό κανένας αγρότης τις ΓΤ ποικιλίες –από φόβο των ανυπολόγιστων απαιτήσεων αποζημίωσης. Η προσπάθεια της νέας γερμανικής κυβέρνησης –με τον υπουργό γεωργίας H. Seehofer– να υποβαθμίσει την αυστηρή αυτή ρύθμιση, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των αγροτών όλης της χώρας, που θέλουν να καλλιεργούν απαλλαγμένοι από ΓΤΟ. Το αποτέλεσμα της επιτυχίας της αντίστασης αυτής ήταν να παραμείνει αμετάβλητη η ρύθμιση αυτή για την υπευθυνότητα στη δημοσίευση των «βασικών αλλαγών της νομοθεσίας για τη γενετική μηχανική». Οι οργανώσεις των αγροτών που παράγουν χωρίς ΓΤΟ απαιτούν, να μην υπάρχει «κανένα δικαίωμα επιμόλυνσης» και απορρίπτουν την οριοθέτηση με τα ελάχιστα όρια των 150 μέτρων μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων καλλιέργειας. Θεωρείται επίσης από τώρα ως αποδεκτό ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα νότια Ομοσπονδιακά κρατίδια, λόγω του μικρού αγροτικού κλήρου.

Πηγή: Δελτίο τύπου, ABL, Γεωργικός Σύνδεσμος Αγροτών -Γερμανία

Eπιμέλεια: Πάολη Μάιερ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top