ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν τώρα οι Οικολόγοι Πράσινοι το ζήτημα της αναθεώρησης του Άρθρου 24 για τη συνταγματική προστασία της δασικής γης και του Άρθρου 100 για τον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ετοίμασαν οι ίδιοι και προώθησαν μέσω της ομάδας των Πράσινων ευρωβουλευτών, τίθενται μια σειρά θέματα που αναδεικνύουν – και σε διεθνές επίπεδο – τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις της επιχειρούμενης αναθεώρησης.
Στο κείμενο της ερώτησης σημειώνεται ότι «ακόμη και οι εθνικές συνταγματικές διαδικασίες οριοθετούνται από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου» και τονίζεται ότι:
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αναθεωρεί το Σύνταγμά της για να .. μειώσει την ήδη παρεχόμενη περιβαλλοντική προστασία.
Για μεγάλο μέρος των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στο στόχαστρο της επιχειρούμενης αναθεώρησης, υπάρχει υποχρέωση προστασίας και βάσει της ευρωπαϊκής νομαθεσίας.
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προσπαθεί η κυβέρνηση να παρακάμψει ως «ακραία και προβληματική», σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προβληθεί από επίσημα χείλη ως πρότυπο και για άλλες χώρες.

Η γραπτή ερώτηση κατατέθηκε από τον Καρλ Σλύτερ, ευρωβουλευτή των Σουηδών Πράσινων, στα πλαίσια της κοινής εκπροσώπησης όλων των Πράσινων κομμάτων στο ευρωκοινοβούλιο μέσω του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Ο Καρλ Σλύτερ έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα μας και είναι ο ένας από τους δύο Πράσινους ευρωβουλευτές που χειρίζονται στο ευρωκοινοβούλιο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

«Η εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας που επιχειρεί να απαλλαγεί από τις συνταγματικές της δεσμεύσεις προς το περιβάλλον, αποτελεί προσβολή για κάθε Ευρωπαίο», δήλωσε ο Κ. Σλύτερ καταθέτοντας την ερώτηση. «Από την πλευρά μας εκφράζουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα των Ελλήνων Πράσινων και της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών για την υπεράσπιση της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα τους».

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης)

CARL SCHLYTER
Ευρωβουλευτής, Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

Προς
Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης έχει ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης του ελληνικού εθνικού συντάγματος. Οι προς αναθεώρηση διατάξεις περιλαμβάνουν το άρθρο 24 που αφορά τη συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος και των δασικών εκτάσεων, καθώς και το άρθρο 100 που ρυθμίζει τον έλεγχο συνταγματικότητας των εθνικών νόμων.

Στη σημερινή τους μορφή:
Το άρθρο 24 προστατεύει τις δασικές εκτάσεις από την οικιστική ανάπτυξη, ενόψει των έντονων οικιστικών πιέσεων, που επιτείνονται από την απουσία δασολογίου και τις ευρύτατες δυνατότητες διάχυτης ανοικοδόμησης. Η πρόταση αναθεώρησης καταργεί την προστασία αυτή, ενώ θέτει περιορισμούς και στην επίκληση αποδεικτικών στοιχείων για το δασικό χαρακτήρα κάθε συγκεκριμένης έκτασης. Εκτιμήσεις υπολογίζουν σε 35-50 εκατομμύρια στρέμματα την έκταση που θα στερηθεί τη συνταγματική της προστασία, περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής έκτασης της χώρας. Ανάλογη προσπάθεια αναθεώρησης του ίδιου άρθρου είχε γίνει και το 2000-2001 για εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων, αλλά είχε αποτύχει λόγω αντιδράσεων από την ελληνική Κοινωνία των Πολιτών.
Το άρθρο 100 καθιερώνει τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από κάθε ελληνικό δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε εμπεριστατωμένη νομολογία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) για τα θέματα βιωσιμότητας, στηριγμένη σε ερμηνεία κανόνων του εθνικού συντάγματος και του Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρ. Ένωση και ο ΟΟΣΑ έχουν εγκωμιάσει τη νομολογία αυτή ως θετική και πρωτότυπη συμβολή στο δίκαιο της βιωσιμότητας. Μελέτη του Μιχαήλ Δεκλερή, πρώην αντιπροέδρου του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, για τους βασικούς άξονες της νομολογίας αυτής, έχει αποτελέσει επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000 με ενθουσιώδη πρόλογο από το Ζακ Σαντέρ που την περιέγραφε ως «πολύτιμο εργαλείο που ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα». Στην Ελλάδα όμως ισχυροί πολιτικοί παράγοντες την έχουν χαρακτηρίσει «ακραία» και ενοχλητική, θεωρώντας ότι περιορίζει τη νομοθετική τους εξουσία. Με την προτεινόμενη αναθεώρηση, ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων θα αφαιρεθεί από δικαστήρια, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, προς όφελος ενός νέου Συνταγματικού Δικαστηρίου που ελπίζεται ότι θα είναι λιγότερο ενοχλητικό.

Η αναθεώρηση ενός εθνικού συντάγματος ανήκει αναμφίβολα στην εσωτερική πολιτική και νομική δικαιοδοσία της αντίστοιχης χώρας-μέλους. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και οι εθνικές συνταγματικές διαδικασίες οριοθετούνται από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Κοινοτικού κεκτημένου. Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται η Επιτροπή:

1.Αν έχει υπόψη της άλλη περίπτωση χώρας μέλους που αναθεώρησε το εθνικό της σύνταγμα αίροντας ή συρρικνώνοντας υφιστάμενη περιβαλλοντική προστασία.

2.Αν παρακολουθεί ή προτίθεται να παρακολουθήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος της Ελλάδας.

3.Κατά πόσο η άρση ή συρρίκνωση της ήδη παρεχόμενης σε εθνικό επίπεδο νομικής προστασίας περιβαλλοντικών αγαθών, είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. από το άρθρο 174 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδιαίτερα την παράγραφο 2.

4.Αν έχει γνώση της έκτασης και των τύπων χερσαίων οικοτόπων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι οποίες προβλέπεται να στερηθούν του καθεστώτος προστασίας που τώρα ισχύει βάσει του άρθρου 24 του Ελληνικού Συντάγματος.

5.Αν έχουν αναιρεθεί από μεταγενέστερα έγγραφα της Ε.Ε. οι εξαιρετικά θετικές αξιολογήσεις που είχαν εκφραστεί για τη νομολογία του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα βιωσιμότητας.

Το ερωτών μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Carl Schlyter
Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top